Reklama w Internecie.

Zajmujemy si? projektowaniem stron internetowych: od najprostszych witryn firmowych poprzez rozbudowane serwisy dla podmiot??w gospodarczych, serwisy korporacyjne, sklepy internetowe, portale i vortale. Posiadamy w??asne, autorskie systemy zarz?dzania tre??ci? CMS kt??re pozwalaj? na aktualizacj? i p????niejsz? rozbudow? serwis??w www.

Aby Twoja firma zacz???a by? dostrzegana w Internecie nie wystarczy jednak tylko fakt posiadania strony internetowej. Twoi potencjalni klienci po prostu jej nie b?d? m??c znale???.

Dlatego te?? oferujemy profesjonalne kampanie maj?ce na celu sprowadzenie na stron? www potencjalnych klient??w w oparciu o kampanie Google adWords, a tak??e pozycjonowanie.

Najbardziej popularn? form? reklamy w Google jest reklama tekstowa. Google wy??wietla j? w postaci tekstowych link??w (tzw. link??w sponsorowanych) umieszczonych po prawej stronie wynik??w wyszukiwania lub bezpo??rednio nad wynikami, a tak??e na stronach nale???cych do Google Network.

Dla projekt??w opartych na zwi?kszenie ruchu internetowego oferujemy mo??liwo??? wsp????pracy z czo??owymi polskimi portalami oraz wortalami.

Specjalizujemy si? r??wnie?? w kampaniach prowadzonych w portalach spo??eczno??ciowych oraz forach dyskusyjnych ukierunkowanych na dan? bran??? za pomoc? marketingu szeptanego. Obecnie s? to jedne z najskuteczniejszych form dotarcia do ??wiadomego klienta.