Polityka prywatno??ci.

Investum.pl w trosce o prywatno??? odwiedzaj?cych serwis informuje i?? wszelkie dane uzyskane z formularzy kontaktowych, e-maili zostan? wykorzystane wy???cznie w celu opracowania oferty lub odpowiedzi na pytania zawarte w wiadomo??ci.

Investum.pl nie gromadzi danych personalnych os??b kieruj?cych zapytania poprzez formularze kontaktowe lub e-maile dla innych cel??w ni?? opracowanie oferty lub odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach kierowanych poprzez serwis www.

Wy???czne prawo do pos??ugiwania si? znakami graficznymi i tre??ci? dost?pn? w serwisie posiada Investum.pl. Investum.pl nie wyra??a zgody na  wykorzystywanie materia????w zawartych na stronie www w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Investum.pl.