Identyfikacja.

Nowoczesna, ??wie??a, konsekwentna i sp??jna identyfikacja wizualna jest jednym z najwa??niejszych element??w stanowi?cych o wizerunku firmy.

Zajmujemy si? projektowaniem znak??w graficznych jak r??wnie?? ich rewitalizacj?.

Sp??jny wizerunek firmy powoduje pozytywne odbi??r firmy jako profesjonalnego partnera w biznesie.

Swoj? ofert? w tym zakresie kierujemy do nowopowsta??ych firm bez pomys??u na w??asn? identyfikacje graficzn? jak r??wnie?? do firm, kt??re pragn? od??wie??y? sw??j wizerunek lub swoich produkt??w.